Obavijest o imenovanju člana Uprave Luke Ploče d.d.
1
Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala (NN 65/18, 17/20) i Pravilima Zagrebačke burze, ovim putem obavještavamo da je dana 1. srpnja 2020. godine Daniela Marelić imenovana za člana Uprave za financije Luke Ploče d.d. na mandat od 5 godina.