Obavijest o nemogućnosti objave revidiranih financijskih izvještaja za 2019.god te nerevidiranih financijskih izvještaja za 1. kvartal 2020. Društva
1

Obavještava se investicijska javnost da društvo Luka Ploče d.d., Trg kralja Tomislava 21, Ploče, 01B: 51228874907 (u daljnjem tekstu: Društvo) zbog novonastale pandemije korona virusa (dalje u tekstu: COVID-19) neće biti u mogućnosti ispuniti propisane obveze a tiču se objave revidiranih financijskih izvještaja za završenu poslovnu 2019. godinu, te nerevidiranih financijskih izvještaja za prvi kvartal (lQ) 2020. godine na način i u rokovima propisanim aankom 462. i 468. Zakona o tržištu kapitala.

Razlozi neispunjavanja obveza propisanih člankom 462. i 468. Zakona o tržištu kapitala su ponajviše otežana komunikacija i raspoloživost potrebnih resursa čime su usporeni procesi prikupljanja potrebnih podataka i dokumentacije, organizacija rada od kuće, posebno propisani uvjeti rada te tehničke poteškoće koji su rezultirali pojavom pandemije COVID-19.

Društvo će revidirane financijske izvještaje za završenu poslovnu godinu 2019., objaviti najkasnije do 30. lipnja 2020. godine kako je propisano “Pravilnikom o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima (NN 43/2020)” (dalje u tekstu: Pravilnik), dok će nerevidirane financijske izvještaje za prvi kvartal 2020. godine objaviti najkasnije do 30. svibnja 2020. godine prema propisima navedenog Pravilnika.