Scroll Top
Obavijest o nemogućnosti objave revidiranih konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja za 2020. godinu – Luka Ploče d.d.
1

Luka Ploče d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) je temeljem Zakona o tržištu kapitala u rokovima propisanim člankom 462. i 468. dužna objaviti svoje revidirane konsolidirane i nekonsolidirane godišnje financijske izvještaje za 2020.godinu. Sukladno obvezi objave propisanih informacija, Društvo obavještava da zbog situacije vezane uz pandemiju korona virusa (dalje u tekste: COVID-19) vjerojatno neće biti u mogućnosti ispuniti propisane obveze vezane uz objavu revidiranih konsolidiranih i nekonsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2020.godinu na način i u rokovima propisanim Zakonom o tržištu  kapitala.

Objava godišnjih izvještaja za 2020. godinu

 Luka Plače d.d. ulaže maksimalne napore u cilju poštivanja zakonskih rokova za objavu revidiranih financijskih izvještaja za 2020. godinu, međutim zbog važećih mjera zaštite i sprječavanja bolesti COVID-19, organizacija redovnih aktivnosti i provođenja zakonske revizije je otežana sa strane revizora i Društva te nije izgledno da će zakonski rok objave financijskih izvještaja do 30. travnja 2021. godine biti ispunjen .

Društvo očekuje da će u slučaju nemogućnosti izvršenja objave revidiranih konsolidiranih i revidiranih nekonsolidiranih financijskih izvještaja za 2020. godinu do propisanog roka, objaviti navedene revidirane financijske izvještaje najkasnije do 31. svibnja 2021. godine.