Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora 20.05.2019.
1
U skladu sa odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze obavještavamo da je dana 20.05.2019. godine održana sjednica Nadzornog odbora Luka Ploče d.d. na kojoj su utvrđena godišnja revidirana financijska izvješća društva Luka Ploče d.d. i Grupa Luka Ploče za 2018. godinu.
Na istoj sjednici Nadzorni odbor dao je suglasnost Upravi za sazivanje redovite Glavne skupštine za 19.07.2019. godine.