Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora Luka Ploče d.d.
1
Obavještavamo da je dana 27.12.2018. godine održana sjednica Nadzornog odbora Luka Ploče d.d. na kojoj su po dnevnom redu predložene Odluke usvojene jednoglasno.
U skladu sa odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze obavještavamo da je dana 27.12.2018. godine održana sjednica Nadzornog odbora Luka Ploče d.d. na kojoj su po dnevnom redu predložene Odluke usvojene jednoglasno. Opoziv Predsjednika Uprave i Člana Josipa Jurčevića stupa na snagu 01.02.2019. godine.
Nadzorni odbor je imenovao Hrvoju Livaju za novog Predsjednika Uprave, a Odluka stupa na snagu 01.02.2019. godine.
Luka Ploče