Obavijest o održavanju sjednice Nadzornog odbora Luka Ploče d.d. 19.06.2020.
1
Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala (NN 65/18) i Pravilima Zagrebačke burze, obavještavamo da se dana 19. lipnja 2020. godine održala sjednica Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. na kojoj se razmatralo Izvješće o radu Uprave Društva za razdoblje od prethodno održane sjednice Nadzornog odbora, usvojena su izvješća Odbora za reviziju za 2019. godinu i Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Luke Ploče d.d. za 2019. godinu.