Obavijest o održavanju sjednice Nadzornog odbora Luka Ploče d.d. 26.06.2020.
1
Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala (NN 65/18) i Pravilima Zagrebačke burze, obavještavamo da se dana 26. lipnja 2020. godine održala sjednica Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. na kojoj su utvrđena godišnja revidirana financijska izvješća društva Luka Ploče d.d. i Grupa Luka Ploče za 2019. godinu.
Na istoj sjednici Nadzorni odbor dao je suglasnost Upravi za sazivanje redovite Glavne skupštine za 07.08.2020. godine.