Obavijest o održavanju sjednice Nadzornog odbora Luka Ploče d.d. 28.10.2020.
1
Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala (NN 65/18, 17/20) i Pravilima Zagrebačke burze,obavještavamo da je dana 28. listopada 2020. godine održana sjednica Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. na kojoj su, između ostalog, usvojena financijska izvješća za III. kvartal 2020. godine i ažurirani Plan poslovanja za 2020. godinu.