Obavijest o održavanju sjednice Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. 29.12.2021.
1
Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala (NN 65/18, 17/20, 83/21) i Pravilima Zagrebačke burze, obavještavamo da je dana 29. prosinca 2021. godine održana sjednica Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. na kojoj su, između ostalog, razmatrana nerevidirana konsolidirana i nekonsolidirana financijska izvješća za III. kvartal 2021. godine.