Obavijest o preračunavanju temeljnog kapitala
1

U skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: Zakon) te provedenog
upisa u sudskom registru Trgovačkog suda, obavještavamo vas da će Središnje klirinško depozitarno društvo, dioničko
društvo (dalje u tekstu: SKDD) 04.10.2023. godine za društvo LUKA PLOČE D.D., OIB:51228874907 (dalje u tekstu:
Društvo) upisati promjenu temeljnog kapitala.

Temeljni kapital Društva preračunat je s iznosa od 169.186.800,00 HRK na iznos od 22.454.947,24 EUR.

Pojedinačni nominalni iznos redovne dionice oznake LKPC-R-A preračunat je s iznosa od 400,00 HRK na iznos od 53,09 EUR.

Temeljni kapital Društva smanjen je s iznosa od 22.454.947,24 EUR za iznos od 37.696,24 EUR na iznos od
22.417.251,00 EUR smanjenjem pojedinačnog nominalnog iznosa redovnih dionica oznake LKPC-R-A s iznosa od 53,09
EUR za iznos od 0,09 EUR na iznos od 53,00 EUR.

Nakon provedenog, temeljni kapital Društva upisan u informacijski sustav SKDD-a iznosit će 22.417.251,00 EUR
i bit će podijeljen na 422.967 redovnih dionica oznake LKPC-R-A nominalnog iznosa 53,00 EUR.