Obavijest o promjeni člana Nadzornog odbora Luke Ploče d.d.
1

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala (NN 65/18) i Pravilima Zagrebačke burze, ovim putem
obavještavamo da je Radničko vijeće Luke Ploče d.d. godine donijelo Odluku o opozivu predstavnika
radnika u Nadzornom odboru gđe. Tonke Lovrinov te Odluku o imenovanju predstavnika radnika u
Nadzornom odboru gđe. Ane Marinović na mandatno razdoblje od četiri godine.