Obavijest o promjeni u postotku glasačkih prava u Društvu Luka Ploče d.d.
1

Luka Ploče d.d. sa sjedištem u Pločama, Trg kralja Tomislava 21, OIB 51228874907 (dalje u tekstu: Društvo), sukladno odredbama članka 472. Zakona o tržištu kapitala, obavještava da je dana 07.09.2018. godine zaprimilo obavijesti društava:
– A-Z društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Heinzelova 70, 10000 Zagreb, OIB:58384724129 o promjeni u postotku glasačkih prava- prelazak praga glasačkih prava u smislu odredbe članka 472. Zakona o
tržištu kapitala.
Zaprimljene obavijesti u cijelosti objavljujemo u privitku ove obavijesti.