Obavijest o sazivanju sjednice Nadzornog odbora Luka Ploče d.d. 20.05.2019.
1
Luka Ploče d.d. sukladno Pravilima Zagrebačke burze, objavljuje da će se dana
20.05.2019. godine u 16:00 sati održati sjednica Nadzornog odbora Luka Ploče d.d. na
kojoj će se razmatrati godišnja revidirana financijska izvješća Grupe Luka Ploče i Luka
Ploče d.d. za 2018. godine, poslovanje Društva od 01.01- 31.03.2019. godine i
donošenje Odluke o sazivanju Glavne Skupštine.