Obavijest za vozačima
1

Narednih dana zbog rekonstrukcije kolske vage vozila za vaganje biti će preusmjerena prema rasporedu koji će se nalazit kod špeditera. Dio kamiona vagati će se na carinskoj vagi, a njihovi podatci biti će obrađeni od strane vagara Luke Ploče d.d. u suradnji s djelatnicima carine. Preostali kamioni (maksimalne visine 4 m) vagati će se na vagi ispod silosa prema rasporedu vaganja (kamioni za cement imaju prednost), a podatci će također biti obrađeni od strane vagara.

Moli se sve vozače za strpljenje i razumijevanje, te poštivanje uputa koje će im biti proslijeđene.