Obavijest za medije
1

Uprava Luke Ploče d.d. 18. lipnja 2021. godine zatražila je od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Uprave za dozvole Sektora građevinskih i uporabnih dozvola, poništenje građevinske dozvole za izgradnju “Postrojenja za sušenje drvene sječke/drvene građe i pripadajućeg kogeneracijskog postrojenja na biomasu – LPE 5,0 MW el Faza 1 i Faza 2”.

Sukladno strateškim ciljevima društva koji su usmjereni razvoju lučkih potencijala i usluga do najviše razine, prostor na kojem je bila predviđena energana na biomasu prenamijenit će se u najmodernija otvorena i zatvorena skladišta generalnih tereta čime ćemo moći nuditi višu razinu usluga, nastavljajući već započeti investicijski ciklus.

Luka Ploče već duže vrijeme ulaže napore u podizanje ekoloških standarda i energetske učinkovitosti, temeljem čega su već kupljeni i pušteni u rad strojevi specijalizirani za čišćenje i polijevanje – cisterna i mobilni topovi za polijevanje rasutih tereta te četka za čišćenje prometnica i skladišta. Također, planiramo izgradnju eko centra u kojem će se sortirati otpad, a pokrenut je i projekt zamjene rasvjete radi poboljšanja energetske učinkovitosti. Započeli smo i postupak ispitivanja mogućnosti implementiranja upotrebe obnovljivih izvora energije korištenjem sunčeve energije.

Navedenim djelovanjem i aktivnostima nastavlja se razvoj Luke Ploče u poslovnom aspektu, istovremeno vodeći računa o potrebama i benefitima za lokalnu zajednicu.