Obavijesti o održavanju sjednice Nadzornog odbora Luka Ploče d.d. 25.05.2021.
1
Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala (NN 65/18, 17/20) i Pravilima Zagrebačke burze, obavještavamo da je dana 25. svibnja 2021. godine održana sjednica Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. na kojoj su utvrđena godišnja revidirana financijska izvješća društva Luke Ploče d.d. i Grupa Luka Ploče za 2020. godinu te su usvojena nerevidirana konsolidirana i nekonsolidirana financijska izvješća za 1Q 2021. godine.
Na istoj sjednici Nadzorni odbor je dao suglasnost Upravi za sazivanje redovne Glavne skupštine.