Očitovanje na upit Zagrebačke burze od 28.02.2022.
1
LUKA PLOČE d.d. sa sjedištem u Pločama, Trg kralja Tomislava 21, OIB: 51228874907 (dalje u tekstu lzdavatelj), dana 28. veljače 2022 . godine primio je upit Zagrebačke burze o utjecaju rusko – ukrajinske krize, kao i sankcija uvedenih prema Rusiji na poslovanje.
lzdavatelj potvrđuje da ne obavlja financijske transakcije preko nijedne ruske financijske institucije te nema financijsku izloženost prema istoj.
U godini koja je završila 31.12.2021. promet ruskog ugljena u segmentu trgovine iznosio je 62.693 tone što čini 33% ukupnog prometa u segmentu trgovine i 1,60% sveukupnog prometa preko luke Ploče. Utjecaj ruskog ugljena na ukupne prihode u 2021. godini iznosi manje od 20%. Nemamo pristup informacijama naših kupaca o njihovim poslovnim aktivnostima s Rusijom te nismo u mogućnosti efekt istog procijeniti.
U tekućoj godini, nema nastalih transakcija u vezi prometa s Ruskim ugljenom.