Održana sjednica Nadzornog odbora Luka Ploče d.d.
1

U skladu sa odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze obavještavamo da je dana 03.04.2017. godine održana sjednica Nadzornog odbora Luka Ploče d.d. na kojoj su utvrđena godišnja revidirana financijska izvješća društva Luka Ploče d.d. i Grupa Luka Ploče za 2016. godine i prihvaćeni prijedlozi Odluka koje će biti prezentirane Glavnoj skupštini na usvajanje. Na istoj sjednici Nadzorni odbor dao je suglasnost Upravi za sazivanje redovite Glavne skupštine za 22.05.2017. godine.