Poziv na Glavnu skupštinu dioničkog Društva Luka Ploče d.d. 15.06.2022.
1
Poziv na Glavnu skupštinu dioničkog Društva Luka Ploče d.d. koja će se održati u srijedu, 15. lipnja 2022 . godine s početkom u 10:00 sati u sjedištu Društva u Pločama, Trg kralja Tomislava 21, za koju je predložen sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara ili njihovih punomoćnika
2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjih financijskih izvješća Luke Ploče d.d. i Konsolidiranih godišnjih financijska izvješća Grupe Luka Ploče za 2021. godinu s izvješćem i mišljenjem ovlaštenog revizora, Godišnjeg izvješća Uprave Društva o stanju Društva i Grupe Luka Ploče za 2021. godinu te Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini
3. Donošenje Odluke o uporabi dobiti Društva ostvarene u 2021. godini
4. Donošenje Odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) članovima Uprave za 2021. godinu
5. Donošenje Odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) članovima Nadzornog odbora za 2021. godinu
6. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2022. godinu
7. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. za 2021. godinu
8. Donošenje Odluke o primicima (naknadi za rad) članova Nadzornog odbora