Predstavljena nova zaštita od prašenja
1

U ponedjeljak, za vrijeme snažnog maestrala još je jednom predstavljeno Upravi Luke Ploče d.d. kako funcionira nova zaštita od prašenja.

Smještena na lokaciji na kojoj vjetrovi, posebice snažni ljetni maestral, prilikom pretovara ugljena znaju stvarati oblake prašine, Luka Ploče prepoznala je potrebu za ulaganjem u opremu koja će takve negativne situacije svesti na najmanju moguću mjeru.

Lučki Odjel za zaštitu okoliša i održivi razvoj izradio je prijedlog mjera i aktivnosti s ciljem podizanja svjesnosti i odgovornosti prema poslovanju i zajednici u kojoj se nalazi. Sukladno tim mjerama i ciljevima, Luka Ploče d.d. nabavila je potrebne količine proizvoda “RT5 Superskin” proizvođača “Reynolds Soil Technology Solutions” iz Australije, kao i specijalizirane vatrogasne cisterne posebnih tehničkih karakteristika s ugrađenom miješalicom za ovu vrstu tekućina kojom se obavlja disperzija i polijevanje ugljena, čime se sprječava stvaranje oblaka ugljene prašine i njeno širenje lučkim područjem. Posebno važno je što se tim načinom sprječava širenje prašine prema naseljenom području grada Ploča. Radi se o izrazito vrijednom, učinkovitom i novom rješenju koje se primjenjuje u brojnim svjetskim lukama. Svoju učinkovitost sustav pokazuje svaki put prilikom vrlo snažnog maestrala kada je smjesa RT5 kompaktnom održala vanjsku koru smjese na ugljenu, a koju zbog svoje vodootpornosti ne može narušiti ni kiša. Nažalost, na iznenadne orkanske udare vjetra čije trajanje se mjeri u minutama, a kakvog smo bili svjedoci početkom ovog mjeseca ne možemo djelovati ovakvom zaštitom. U takvim situacijama odmah se prekida s pretovarom tereta kako bi prašenje upravo pretovarenog ugljena kojega se nije stiglo tretirati tekućinom bilo što manje. Završetkom novog terminala za rasute terete i takvi problemi bit će riješeni.

Luka Ploče d.d. želi otvorenom i transparentnom suradnjom sa svim zainteresiranim stranama pridonositi pozitivnim promjenama u gospodarstvu i društvu općenito, vodeći brigu o okolišu primjenom najviše razine dostupne tehnologije, što je naše trajno opredjeljenje.