Priopćenje vezano uz prašenje sa lučkog područja 25.08.2019.
1

Poštovani

U nedjelju 25.8.2019. na području Luke Ploče, došlo je do prašenja ugljene prašine, sa starog terminala,  u smjeru mora. Utvrdili smo da se u tom slučaju radilo o ljudskoj pogrešci, odnosno propustu te smo proveli odgovarajuće sankcije.

Kao što svi u blizini Luke mogu vidjeti, svakodnevno poduzimamo mjere protiv prašenja. Ponovno ističemo i da su u planu daljnja ulaganja u podizanje ekoloških standarda.

I ubuduće ćemo odgovarajuće reagirati na ovakve i slične propuste, sve dok se ovakve situacije ne svedu na najmanju moguću mjeru.

Uprava Luke Ploče

Ploče, 30. kolovoza 2019.