Luka Ploče d.d.

Vrata Koridora Vc
N 43°03’ E 17°26’
Dolina Neretve
Jedinstveno okruženje doline rijeke Neretve
Luka u zajednici
Više od 450 djelatnika zajednice pokreće luku

Raspored brodova

Naziv broda vez Vrijeme Agent Vrsta tereta Teret 
Allin 5
28.06. u 17,30 h
Petramarina
Brašno
Ukupno tereta
3322 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
3322 t
Preostalo za prekrcaj
0 t
Lady Siria 3
Početak istovara - 26.06. u 10,30 h
Jadroagent
Glinica
Ukupno tereta
5775 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
3550 t
Preostalo za prekrcaj
2225 t
Waterway
ETA 03.07.
Jadroagent
Aluminijski fluorid
Ukupno tereta
500 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
500 t
Olza
ETA 20.07.
Petramarina
Soda
Ukupno tereta
12000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
12000 t
Abdul M
ETA 03.-04.07.
Petramarina
Staro željezo
Ukupno tereta
2750 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
2750 t
E.R. Wellington
ETA 30.06.
MSC
Kontejneri
Ukupno tereta
182 kontejnera
Prekrcano jučer
0 kontejnera
Prekrcano do sada
0 kontejnera
Preostalo za prekrcaj
182 kontejnera
Max Limit
ETA 29.06.
Transagent
Kontejneri
Ukupno tereta
40 kontejnera
Prekrcano jučer
0 kontejnera
Prekrcano do sada
0 kontejnera
Preostalo za prekrcaj
40 kontejnera
Federal Skye
ETA 06.07.
Capris
Šećer
Ukupno tereta
27500 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
27500 t
Navin Kestrel
ETA 30.06.
Jadroagent
Ugljen
Ukupno tereta
7052 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
7052 t
Nema brodova u odlasku
Nema brodova u pretovaru
Nema brodova na vezu
Nema usidrenih brodova
Nema brodova u dolasku

Dionica LKPC-R-A

stanje na dan 29.06.2017.:
555,00

Detalji o dioničarima
Dioničar Postotak udjela
Prvo Plinarsko d.o.o. Prvo Plinarsko d.o.o. 24,95%
Societe generale-Splitska Banka d.d./AZ OMF kategorije b - skrbnički račun Splitska Banka d.d. 9,82%
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d./PBZ CO OMF - kategorija b - skrbnički račun Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. 8,22%
Zagrebačka Banka d.d./AZ Profit dobrovoljni mirovinski fond - skrbnički račun Zagrebačka Banka d.d. 6,32%
PBZ d.d. PBZ d.d. 5,22%
Zagrebačka Banka d.d. - skrbnički račun Zagrebačka Banka d.d. 2,67%
PBZ d.d. - skrbnički račun PBZ d.d. 2,29%
Quaestus Nekretnine d.d. u likvidaciji Quaestus Nekretnine d.d. 2,03%
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. - skrbnički račun Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. 1,71%
Hrvatska Poštanska Banka d.d./Fond za financiranje razgradnje NEK - skrbnički račun HPB d.d. 0,77%