Luka Ploče d.d.

Vrata Koridora Vc
N 43°03’ E 17°26’
Dolina Neretve
Jedinstveno okruženje doline rijeke Neretve
Luka u zajednici
Više od 450 djelatnika zajednice pokreće luku

Raspored brodova

Naziv broda vez Vrijeme Agent Vrsta tereta Teret 
AK Horizon 3
Početak istovara - 16.06. u 08,30 h
Capris
Staro željezo
Ukupno tereta
3150 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
600 t
Preostalo za prekrcaj
2550 t
AK Pioneer 5
Početak istovara - 11.06. u 07,10 h Kraj istovara - 18.06. u 12,20 h
Jadroagent
Glinica
Ukupno tereta
5775 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
5775 t
Preostalo za prekrcaj
0 t
Valcadore ntf
ETA 19.06
Capris
Plinsko ulje
Ukupno tereta
17938 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
17938 t
Ganda
ETA 22.06.
Jadroagent
B-materija
Ukupno tereta
0 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
0 t
Sibel
ETA 29.06.
Jadroagent
Petrolkoks
Ukupno tereta
4400 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
4400 t
X Press Shannon
ETA 25.06.
Transagent
Kontejneri
Ukupno tereta
0 kontejnera
Prekrcano jučer
0 kontejnera
Prekrcano do sada
0 kontejnera
Preostalo za prekrcaj
0 kontejnera
Zeko Y
ETA 24.06.
Jadroagent
Ugljen
Ukupno tereta
7700 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
7700 t
Cdry Blue
ETA 20.06.
Jadroagent
Glinica
Ukupno tereta
6000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
6000 t
Contship Ivy
ETA 22.06.
MSC
Kontejneri
Ukupno tereta
0 kontejnera
Prekrcano jučer
0 kontejnera
Prekrcano do sada
0 kontejnera
Preostalo za prekrcaj
0 kontejnera
Nema brodova u odlasku
Nema brodova u pretovaru
Nema brodova na vezu
Nema usidrenih brodova
Nema brodova u dolasku

Dionica LKPC-R-A

stanje na dan 18.06.2018.:
400,00

Detalji o dioničarima
Dioničar Postotak udjela
Prvo Plinarsko d.o.o. Prvo Plinarsko d.o.o. 24,95%
Societe generale-Splitska Banka d.d./AZ OMF kategorije b - skrbnički račun Splitska Banka d.d. 9,82%
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d./PBZ CO OMF - kategorija b - skrbnički račun Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. 8,22%
Zagrebačka Banka d.d./AZ Profit dobrovoljni mirovinski fond - skrbnički račun Zagrebačka Banka d.d. 6,32%
PBZ d.d. PBZ d.d. 5,22%
Zagrebačka Banka d.d. - skrbnički račun Zagrebačka Banka d.d. 2,67%
PBZ d.d. - skrbnički račun PBZ d.d. 2,29%
Quaestus Nekretnine d.d. u likvidaciji Quaestus Nekretnine d.d. 2,03%
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. - skrbnički račun Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. 1,71%
Hrvatska Poštanska Banka d.d./Fond za financiranje razgradnje NEK - skrbnički račun HPB d.d. 0,77%