Luka Ploče d.d.

Vrata Koridora Vc
N 43°03’ E 17°26’
Dolina Neretve
Jedinstveno okruženje doline rijeke Neretve
Luka u zajednici
Više od 450 djelatnika zajednice pokreće luku

Raspored brodova

Naziv broda vez Vrijeme Agent Vrsta tereta Teret 
Lady Nabiha 6
Početak utovara - 15.03. u 15,45 h
Petramarina
Soda
Ukupno tereta
2975 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
411 t
Preostalo za prekrcaj
2564 t
Brave Knight 2-3
Početak utovara - 15.03. u 07,00 h
Capris
Staro željezo
Ukupno tereta
4000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
1200 t
Preostalo za prekrcaj
2800 t
Brave Heart 5
Početak istovara - 15.03. u 11,10 h
Jadroagent
Glinica
Ukupno tereta
5781 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
1040 t
Preostalo za prekrcaj
4741 t
Aquarius
ETA 24.03.
Jadroagent
Aluminijski fluorid
Ukupno tereta
500 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
500 t
Sepen
ETA 17.03.
Jadroagent
Dizel
Ukupno tereta
3300 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
3300 t
Baltic Jaguar
ETA 20./21.03.
Jadroagent
Koks
Ukupno tereta
30000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
30000 t
Clara
ETA 01.04.
Jadroagent
Ugljen
Ukupno tereta
73296 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
73296 t
Contship Vow
ETA 21.03.
MSC
Kontejneri
Ukupno tereta
0 kontejnera
Prekrcano jučer
0 kontejnera
Prekrcano do sada
0 kontejnera
Preostalo za prekrcaj
0 kontejnera
Max Limit
ETA 20.03.
Transagent
Kontejneri
Ukupno tereta
0 kontejnera
Prekrcano jučer
0 kontejnera
Prekrcano do sada
0 kontejnera
Preostalo za prekrcaj
0 kontejnera
Redon
ETA 20.03.
Jadroagent
Bio gorivo
Ukupno tereta
1000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
1000 t
Hak
ETA 19.03.
Jadroagent
Gredice
Ukupno tereta
10000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
10000 t
Contship Vow
ETA 16.03.
MSC
Kontejneri
Ukupno tereta
277 kontejnera
Prekrcano jučer
0 kontejnera
Prekrcano do sada
0 kontejnera
Preostalo za prekrcaj
277 kontejnera
Nema brodova u odlasku
Nema brodova u pretovaru
Nema brodova na vezu
Nema usidrenih brodova
Nema brodova u dolasku

Dionica LKPC-R-A

stanje na dan 16.03.2018.:
484,00

Detalji o dioničarima
Dioničar Postotak udjela
Prvo Plinarsko d.o.o. Prvo Plinarsko d.o.o. 24,95%
Societe generale-Splitska Banka d.d./AZ OMF kategorije b - skrbnički račun Splitska Banka d.d. 9,82%
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d./PBZ CO OMF - kategorija b - skrbnički račun Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. 8,22%
Zagrebačka Banka d.d./AZ Profit dobrovoljni mirovinski fond - skrbnički račun Zagrebačka Banka d.d. 6,32%
PBZ d.d. PBZ d.d. 5,22%
Zagrebačka Banka d.d. - skrbnički račun Zagrebačka Banka d.d. 2,67%
PBZ d.d. - skrbnički račun PBZ d.d. 2,29%
Quaestus Nekretnine d.d. u likvidaciji Quaestus Nekretnine d.d. 2,03%
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. - skrbnički račun Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. 1,71%
Hrvatska Poštanska Banka d.d./Fond za financiranje razgradnje NEK - skrbnički račun HPB d.d. 0,77%