Luka Ploče d.d.

Vrata Koridora Vc
N 43°03’ E 17°26’
Dolina Neretve
Jedinstveno okruženje doline rijeke Neretve
Luka u zajednici
Više od 450 djelatnika zajednice pokreće luku

Raspored brodova

Naziv broda vez Vrijeme Agent Vrsta tereta Teret 
Rayes 5
Početak istovara - 20.05. u 07,15 h
Petramarina
Soda
Ukupno tereta
2765 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
1814 t
Preostalo za prekrcaj
951 t
Maymona 13
Početak istovara - 21.05. u 22,20 h
Jadroagent
Glinica
Ukupno tereta
6050 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
1000 t
Preostalo za prekrcaj
5050 t
Haci Hilmi II 3
Početak istovara - 22.05. u 11,10 h
Capris
Staro željezo
Ukupno tereta
3000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
3000 t
Primo M
ETA 25.05.
Jadroagent
Dizel
Ukupno tereta
15000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
15000 t
NS Union
ETA 24.05.
Petramarina
Jelova građa
Ukupno tereta
2000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
2000 t
Matteo Br
ETA 22.05.
Jadroagent
Gredice
Ukupno tereta
18000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
18000 t
Tai An Kou
ETA 28.05.
Jadroagent
Barža
Ukupno tereta
0 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
0 t
Ganda
ETA 27./28.05.
Capris
Opasni teret
Ukupno tereta
19 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
19 t
Resolute Bay
ETA 31.05.
Capris
Šećer
Ukupno tereta
30000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
30000 t
Contship Ivy
ETA 24.05.
MSC
Kontejneri
Ukupno tereta
0 kontejnera
Prekrcano jučer
0 kontejnera
Prekrcano do sada
0 kontejnera
Preostalo za prekrcaj
0 kontejnera
Carat
ETA 29.05.
Transagent
Kontejneri
Ukupno tereta
0 kontejnera
Prekrcano jučer
0 kontejnera
Prekrcano do sada
0 kontejnera
Preostalo za prekrcaj
0 kontejnera
Nema brodova u odlasku
Nema brodova u pretovaru
Nema brodova na vezu
Nema usidrenih brodova
Nema brodova u dolasku

Dionica LKPC-R-A

stanje na dan 22.05.2019.:
420,00

Detalji o dioničarima
Dioničar Postotak udjela
Energia Naturalis d.o.o. Energia Naturalis d.o.o. 25,62%
OTP Banka d.d./AZ OMF KATEGORIJE B - Skrbnički račun OTP Banka d.d. 15,81%
Addiko bank d.d./PBZ CO OMF - kategorija b - skrbnički račun Addiko bank d.d. 8,22%
Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. - Skrbnički račun Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. 6,84%
Zagrebačka Banka d.d./AZ Profit otvoreni dobrovoljni mirovinski fond - Skrbnički račun Zagrebačka Banka d.d. 6,32%
Privredna Banka Zagreb d.d. Privredna Banka Zagreb d.d. 5,22%
HPB d.d./Fond za financiranje razgradnje NEK - Skrbnički račun HPB d.d. 0,77%
Privredna Banka Zagreb d.d. - Skrbnički račun Privredna Banka Zagreb d.d. 0,72%
Puharić Lara Puharić Lara 0,64%
Privredna Banka Zagreb d.d. - Skrbnički račun Privredna Banka Zagreb d.d. 0,46%