Luka Ploče d.d.

Vrata Koridora Vc
N 43°03’ E 17°26’
Dolina Neretve
Jedinstveno okruženje doline rijeke Neretve
Luka u zajednici
Više od 450 djelatnika zajednice pokreće luku

Raspored brodova

Naziv broda vez Vrijeme Agent Vrsta tereta Teret 
Sea Scanner 5
16.11. u 18,00 h
Capris
Sol
Ukupno tereta
5800 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
5800 t
Preostalo za prekrcaj
0 t
Lady Jasmin 3
Početak istovara - 11.11. u 07,00 h
Jadroagent
Glinica
Ukupno tereta
5750 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
3788 t
Preostalo za prekrcaj
1962 t
Ameborg 13
Početak istovara - 13.11. u 14,10 h
Jadroagent
Petrolkoks
Ukupno tereta
15000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
10418 t
Preostalo za prekrcaj
4582 t
Rize 11
Početak istovara - 09.11.
Jadroagent
Ugljen
Ukupno tereta
76293 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
71466 t
Preostalo za prekrcaj
4827 t
Roma 15
Početak utovara - 11.11. u 09,30 h Kraj utovara - 16.11. u 13,00 h
Alianca
Ukupno tereta
0 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
0 t
Ganda
Vrijeme sidrenja - 11.11. u 23,50 h
Jadroagent
B-materija
Ukupno tereta
11 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
11 t
Thorco Glory
ETA 22.11.
Jadroagent
B-materija
Ukupno tereta
0 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
0 t
Buxtehude
ETA 18.11
Transagent
Kontejneri
Ukupno tereta
0 kontejnera
Prekrcano jučer
0 kontejnera
Prekrcano do sada
0 kontejnera
Preostalo za prekrcaj
0 kontejnera
Abo Alyssa
ETA 17. 11.
Petramarina
Soda
Ukupno tereta
2850 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
2850 t
Vera Rose
ETA 23.11.
Jadroagent
Glinica
Ukupno tereta
5500 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
5500 t
E.R.Wellington
ETA 17./18.11.
MSC
Kontejneri
Ukupno tereta
272 kontejnera
Prekrcano jučer
0 kontejnera
Prekrcano do sada
0 kontejnera
Preostalo za prekrcaj
272 kontejnera
Wolf
ETA 19.11.
Capris
Staro željezo
Ukupno tereta
3000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
3000 t
Sider Xiaoyi C
ETA 18.11.
Capris
Ugljen
Ukupno tereta
7000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
7000 t
Contship Vow
ETA 24.11.
MSC
Kontejneri
Ukupno tereta
0 kontejnera
Prekrcano jučer
0 kontejnera
Prekrcano do sada
0 kontejnera
Preostalo za prekrcaj
0 kontejnera
Nema brodova u odlasku
Nema brodova u pretovaru
Nema brodova na vezu
Nema usidrenih brodova
Nema brodova u dolasku

Dionica LKPC-R-A

stanje na dan 19.11.2017.:
500,00

Detalji o dioničarima
Dioničar Postotak udjela
Prvo Plinarsko d.o.o. Prvo Plinarsko d.o.o. 24,95%
Societe generale-Splitska Banka d.d./AZ OMF kategorije b - skrbnički račun Splitska Banka d.d. 9,82%
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d./PBZ CO OMF - kategorija b - skrbnički račun Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. 8,22%
Zagrebačka Banka d.d./AZ Profit dobrovoljni mirovinski fond - skrbnički račun Zagrebačka Banka d.d. 6,32%
PBZ d.d. PBZ d.d. 5,22%
Zagrebačka Banka d.d. - skrbnički račun Zagrebačka Banka d.d. 2,67%
PBZ d.d. - skrbnički račun PBZ d.d. 2,29%
Quaestus Nekretnine d.d. u likvidaciji Quaestus Nekretnine d.d. 2,03%
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. - skrbnički račun Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. 1,71%
Hrvatska Poštanska Banka d.d./Fond za financiranje razgradnje NEK - skrbnički račun HPB d.d. 0,77%