Luka Ploče d.d.

Vrata Koridora Vc
N 43°03’ E 17°26’
Dolina Neretve
Jedinstveno okruženje doline rijeke Neretve
Luka u zajednici
Više od 450 djelatnika zajednice pokreće luku

Raspored brodova

Naziv broda vez Vrijeme Agent Vrsta tereta Teret 
Riga 11
Početak istovara - 17.04. U 07,30 H Kraj istovara - 17.04. u 21,30 h
Petramarina
Soda
Ukupno tereta
2114 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
2114 t
Preostalo za prekrcaj
0 t
Seastar Empress Komarna
Početak istovara - 17.04.
Alianca
Oprema
Ukupno tereta
4720 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
4720 t
Hala 5
Početak istovara - 06.04. u 07,25 h Kraj istovara - 18.04. u 02,00 h
Jadroagent
Glinica
Ukupno tereta
6301 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
6301 t
Preostalo za prekrcaj
0 t
Medi Palmarola
ETA 10.05.
Jadroagent / Lukašped
Ugljen
Ukupno tereta
75000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
75000 t
Farah
ETA 26./28.04.
Petramarina
Staro željezo
Ukupno tereta
3000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
3000 t
Sea Glory
ETA 20.04.
Jadroagent
Glinica
Ukupno tereta
6000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
6000 t
Luebeck
ETA 26.04.
MSC
Kontejneri
Ukupno tereta
0 kontejnera
Prekrcano jučer
0 kontejnera
Prekrcano do sada
0 kontejnera
Preostalo za prekrcaj
0 kontejnera
Primo M
ETA 22./23.04.
Jadroagent
Dizel
Ukupno tereta
15000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
15000 t
MSC Augusta
ETA 18.04.
MSC
Kontejneri
Ukupno tereta
701 kontejnera
Prekrcano jučer
0 kontejnera
Prekrcano do sada
0 kontejnera
Preostalo za prekrcaj
701 kontejnera
Atlantic South
ETA 22.04.
Transagent
Kontejneri
Ukupno tereta
0 kontejnera
Prekrcano jučer
0 kontejnera
Prekrcano do sada
0 kontejnera
Preostalo za prekrcaj
0 kontejnera
Andrea Palladio
ETA 21.04.
Capris
Ugljen
Ukupno tereta
44163 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
44163 t
General Aslanov
ETA 18./19.04.
Jadroagent
Aluminij
Ukupno tereta
4900 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
4900 t
Laurus
ETA 18.04.
Capris
Staro željezo
Ukupno tereta
3000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
3000 t
BBC Elbe
ETA 19.04.
Jadroagent
Petrolkoks
Ukupno tereta
11000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
11000 t
Nema brodova u odlasku
Nema brodova u pretovaru
Nema brodova na vezu
Nema usidrenih brodova
Nema brodova u dolasku

Dionica LKPC-R-A

stanje na dan 17.04.2019.:
440,00

Detalji o dioničarima
Dioničar Postotak udjela
Energia Naturalis d.o.o. Energia Naturalis d.o.o. 25,62%
OTP Banka d.d./AZ OMF KATEGORIJE B - Skrbnički račun OTP Banka d.d. 15,81%
Addiko bank d.d./PBZ CO OMF - kategorija b - skrbnički račun Addiko bank d.d. 8,22%
Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. - Skrbnički račun Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. 6,84%
Zagrebačka Banka d.d./AZ Profit otvoreni dobrovoljni mirovinski fond - Skrbnički račun Zagrebačka Banka d.d. 6,32%
Privredna Banka Zagreb d.d. Privredna Banka Zagreb d.d. 5,22%
HPB d.d./Fond za financiranje razgradnje NEK - Skrbnički račun HPB d.d. 0,77%
Privredna Banka Zagreb d.d. - Skrbnički račun Privredna Banka Zagreb d.d. 0,72%
Puharić Lara Puharić Lara 0,64%
Privredna Banka Zagreb d.d. - Skrbnički račun Privredna Banka Zagreb d.d. 0,46%