Luka Ploče d.d.

Vrata Koridora Vc
N 43°03’ E 17°26’
Dolina Neretve
Jedinstveno okruženje doline rijeke Neretve
Luka u zajednici
Više od 450 djelatnika zajednice pokreće luku

Raspored brodova

Naziv broda vez Vrijeme Agent Vrsta tereta Teret 
MSC Hannah 15
20.03. u 11,00 h
MSC
Kontejneri
Ukupno tereta
521 kontejnera
Prekrcano jučer
0 kontejnera
Prekrcano do sada
521 kontejnera
Preostalo za prekrcaj
0 kontejnera
Estestar 3
Početak utovara - 20.03. U 02,15 H
Capris
Staro željezo
Ukupno tereta
3000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
2650 t
Preostalo za prekrcaj
350 t
Beata 5
Početak istovara - 16.03. u 07,20 h
Jadroagent
Glinica
Ukupno tereta
8400 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
4387 t
Preostalo za prekrcaj
4013 t
Da Yu Xia Komarna
Početak istovara - 19.03.
Jadroagent
Cijevi
Ukupno tereta
3388 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
3388 t
Contship Joy 15
Dolazak - 21.03.
Transagent
Kontejneri
Ukupno tereta
65 kontejnera
Prekrcano jučer
0 kontejnera
Prekrcano do sada
0 kontejnera
Preostalo za prekrcaj
65 kontejnera
DMS Osprey Komarna
Vrijeme sidrenja - 20.03. u 10,15
Plovna dizalica
Ukupno tereta
0 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
0 t
Laurus
ETA 25.03.
Capris
Staro željezo
Ukupno tereta
3000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
3000 t
VMF Gumuldur ntf
ETA 24.03.
Jadroagent
Dizel
Ukupno tereta
13000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
13000 t
CS Flourish Komarna
ETA 22.03.
Jadroagent
Cijevi
Ukupno tereta
0 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
0 t
MSC Tia
ETA 23.03.
MSC
Kontejneri
Ukupno tereta
0 kontejnera
Prekrcano jučer
0 kontejnera
Prekrcano do sada
0 kontejnera
Preostalo za prekrcaj
0 kontejnera
Moveon
ETA 25.03.
Transagent
Kontejneri
Ukupno tereta
0 kontejnera
Prekrcano jučer
0 kontejnera
Prekrcano do sada
0 kontejnera
Preostalo za prekrcaj
0 kontejnera
Thisseas
ETA 05.04.
Jadroagent / Trast
Ugljen
Ukupno tereta
75000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
75000 t
Hermes
ETA 26.03.
Jadroagent
Boksit
Ukupno tereta
71366 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
71366 t
Haj Yehia
ETA 22./23.03.
Petramarina
Soda
Ukupno tereta
3000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
3000 t
Luebeck
ETA 29.03.
MSC
Kontejneri
Ukupno tereta
0 kontejnera
Prekrcano jučer
0 kontejnera
Prekrcano do sada
0 kontejnera
Preostalo za prekrcaj
0 kontejnera
Pirin
ETA 23.03.
Jadroagent
Antracit
Ukupno tereta
20162 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
20162 t
Haksa
ETA 21.03.
Jadroagent
Aluminijski hidrat
Ukupno tereta
3000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
3000 t
Zhen Hua 34 Komarna
ETA 25.03.
Jadroagent
Oprema
Ukupno tereta
8025 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
8025 t
Zhao Yang Feng
ETA 29.03.
Jadroagent
Ugljen
Ukupno tereta
75000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
75000 t
Sir
ETA 21./22.03.
Jadroagent
Opasni teret
Ukupno tereta
0 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
0 t
Nema brodova u odlasku
Nema brodova u pretovaru
Nema brodova na vezu
Nema usidrenih brodova
Nema brodova u dolasku

Dionica LKPC-R-A

stanje na dan 20.03.2019.:
410,00

Detalji o dioničarima
Dioničar Postotak udjela
Energia Naturalis d.o.o. Energia Naturalis d.o.o. 25,62%
OTP Banka d.d./AZ OMF KATEGORIJE B - Skrbnički račun OTP Banka d.d. 15,81%
Addiko bank d.d./PBZ CO OMF - kategorija b - skrbnički račun Addiko bank d.d. 8,22%
Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. - Skrbnički račun Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. 6,84%
Zagrebačka Banka d.d./AZ Profit otvoreni dobrovoljni mirovinski fond - Skrbnički račun Zagrebačka Banka d.d. 6,32%
Privredna Banka Zagreb d.d. Privredna Banka Zagreb d.d. 5,22%
HPB d.d./Fond za financiranje razgradnje NEK - Skrbnički račun HPB d.d. 0,77%
Privredna Banka Zagreb d.d. - Skrbnički račun Privredna Banka Zagreb d.d. 0,72%
Puharić Lara Puharić Lara 0,64%
Privredna Banka Zagreb d.d. - Skrbnički račun Privredna Banka Zagreb d.d. 0,46%