Luka Ploče d.d.

Vrata Koridora Vc
N 43°03’ E 17°26’
Dolina Neretve
Jedinstveno okruženje doline rijeke Neretve
Luka u zajednici
Više od 450 djelatnika zajednice pokreće luku

Raspored brodova

Naziv broda vez Vrijeme Agent Vrsta tereta Teret 
MSC Sena
16.12. u 18,35 h
MSC
Kontejneri
Ukupno tereta
155 kontejnera
Prekrcano jučer
0 kontejnera
Prekrcano do sada
155 kontejnera
Preostalo za prekrcaj
0 kontejnera
Mustafa Yagci 5
16.12. u 15,00 h
Jadroagent
Glinica
Ukupno tereta
5213 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
5213 t
Preostalo za prekrcaj
0 t
Cdry Blue 5
Početak istovara - 16.12. u 17,45 h
Jadroagent
Glinica
Ukupno tereta
4140 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
629 t
Preostalo za prekrcaj
3511 t
SSI Excellent 11-12
Početak istovara - 17.12. u 14,55 h
Jadroagent
Ugljen
Ukupno tereta
60227 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
13980 t
Preostalo za prekrcaj
46247 t
Forester
Vrijeme sidrenja - 17.12. u 17,50 h
Jadroaggent
B-materija
Ukupno tereta
0 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
0 t
Thorco Africa
ETA 06.01.
Jadroagent
Petrolkoks
Ukupno tereta
10500 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
10500 t
Dimitris Apesakis
ETA 02./03.01.
Jadroagent
Ugljen
Ukupno tereta
75000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
75000 t
E.R. Wellington
ETA 21.12.
MSC
Kontejneri
Ukupno tereta
0 kontejnera
Prekrcano jučer
0 kontejnera
Prekrcano do sada
0 kontejnera
Preostalo za prekrcaj
0 kontejnera
Farah
ETA 19.12.
Capris
Staro željezo
Ukupno tereta
3000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
3000 t
Carat
ETA 24.12.
Transagent
Kontejneri
Ukupno tereta
0 kontejnera
Prekrcano jučer
0 kontejnera
Prekrcano do sada
0 kontejnera
Preostalo za prekrcaj
0 kontejnera
Nema brodova u odlasku
Nema brodova u pretovaru
Nema brodova na vezu
Nema usidrenih brodova
Nema brodova u dolasku

Dionica LKPC-R-A

stanje na dan 18.12.2017.:
500,00

Detalji o dioničarima
Dioničar Postotak udjela
Prvo Plinarsko d.o.o. Prvo Plinarsko d.o.o. 24,95%
Societe generale-Splitska Banka d.d./AZ OMF kategorije b - skrbnički račun Splitska Banka d.d. 9,82%
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d./PBZ CO OMF - kategorija b - skrbnički račun Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. 8,22%
Zagrebačka Banka d.d./AZ Profit dobrovoljni mirovinski fond - skrbnički račun Zagrebačka Banka d.d. 6,32%
PBZ d.d. PBZ d.d. 5,22%
Zagrebačka Banka d.d. - skrbnički račun Zagrebačka Banka d.d. 2,67%
PBZ d.d. - skrbnički račun PBZ d.d. 2,29%
Quaestus Nekretnine d.d. u likvidaciji Quaestus Nekretnine d.d. 2,03%
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. - skrbnički račun Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. 1,71%
Hrvatska Poštanska Banka d.d./Fond za financiranje razgradnje NEK - skrbnički račun HPB d.d. 0,77%