Luka Ploče d.d.

Vrata Koridora Vc
N 43°03’ E 17°26’
Dolina Neretve
Jedinstveno okruženje doline rijeke Neretve
Luka u zajednici
Više od 450 djelatnika zajednice pokreće luku

Raspored brodova

Naziv broda vez Vrijeme Agent Vrsta tereta Teret 
Amira Amina 2
20.01. u 11,00 h
Jadroagent
Glinica
Ukupno tereta
5249 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
5249 t
Preostalo za prekrcaj
0 t
Gulf Angel 3
Početak istovara - 20.01. u 11,45 h
Capris
Zeolit
Ukupno tereta
1550 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
1550 t
HHL Tyne 6
Početak istovara - 19.01. u 11,30 h
Jadroagent
Glinica
Ukupno tereta
10218 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
3700 t
Preostalo za prekrcaj
6518 t
Titan 1
Početak istovara - 12.01. u 07,30 h Kraj istovara - 18.01. u 17,40 h
Capris
Panel ploče
Ukupno tereta
1792 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
1792 t
Preostalo za prekrcaj
0 t
Nisreen 1
Dolazak - 19.-20.01.
Alianca
Bukova građa
Ukupno tereta
2700 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
2700 t
Dilek 2
Dolazak - 19.01.
Petramarina
Brašno
Ukupno tereta
3000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
3000 t
Amira Amina
ETA 27.01.
Jadroagent
Glinica
Ukupno tereta
5000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
5000 t
Max Value
ETA 27.01.
Alianca
Kontejneri
Ukupno tereta
0 kontejnera
Prekrcano jučer
0 kontejnera
Prekrcano do sada
0 kontejnera
Preostalo za prekrcaj
0 kontejnera
Lady Giovi
ETA 01.02.
Jadroagent
Ugljen
Ukupno tereta
75845 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
75845 t
MSC Augusta
ETA 21.01.
MSC
Kontejneri
Ukupno tereta
404 kontejnera
Prekrcano jučer
0 kontejnera
Prekrcano do sada
0 kontejnera
Preostalo za prekrcaj
404 kontejnera
Rubus
ETA 22.01.
Petramarina
Pšenica
Ukupno tereta
5000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
5000 t

Dionica LKPC-R-A

stanje na dan 23.01.2017.:
568,00

Detalji o dioničarima
Dioničar Postotak udjela
Prvo Plinarsko d.o.o. Prvo Plinarsko d.o.o. 24,95%
Societe generale-Splitska Banka d.d./AZ OMF kategorije b - skrbnički račun Splitska Banka d.d. 9,82%
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d./PBZ CO OMF - kategorija b - skrbnički račun Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. 8,22%
Zagrebačka Banka d.d./AZ Profit dobrovoljni mirovinski fond - skrbnički račun Zagrebačka Banka d.d. 6,32%
PBZ d.d. PBZ d.d. 5,22%
Zagrebačka Banka d.d. - skrbnički račun Zagrebačka Banka d.d. 2,67%
PBZ d.d. - skrbnički račun PBZ d.d. 2,29%
Quaestus Nekretnine d.d. u likvidaciji Quaestus Nekretnine d.d. 2,03%
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. - skrbnički račun Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. 1,71%
Hrvatska Poštanska Banka d.d./Fond za financiranje razgradnje NEK - skrbnički račun HPB d.d. 0,77%