Luka Ploče d.d.

Vrata Koridora Vc
N 43°03’ E 17°26’
Dolina Neretve
Jedinstveno okruženje doline rijeke Neretve
Luka u zajednici
Više od 450 djelatnika zajednice pokreće luku

Raspored brodova

Naziv broda vez Vrijeme Agent Vrsta tereta Teret 
Thorco Africa 13
Početak istovara - 08.01. u 07,30 h
Jadroagent
Petrolkoks
Ukupno tereta
10500 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
8210 t
Preostalo za prekrcaj
2290 t
Allegreto 6
Početak utovara - 18.01. u 10,00 h
Petramarina
Soda
Ukupno tereta
3450 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
1509 t
Preostalo za prekrcaj
1941 t
Hai Jing
ETA 26.01.
Jadroagent
Ugljen
Ukupno tereta
73225 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
73225 t
Mody M
ETA 26./27.01.
Alianca
Sol
Ukupno tereta
6000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
6000 t
Leo 1
ETA 22.01.
Capris
Staro željezo
Ukupno tereta
2800 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
2800 t
Wellington
ETA 25.01.
MSC
Kontejneri
Ukupno tereta
0 kontejnera
Prekrcano jučer
0 kontejnera
Prekrcano do sada
0 kontejnera
Preostalo za prekrcaj
0 kontejnera
Lady Jasmine
ETA 20.01.
Jadroagent
Glinica
Ukupno tereta
6139 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
6139 t
Zagora
ETA 20.01.
MSC
Kontejneri
Ukupno tereta
164 kontejnera
Prekrcano jučer
0 kontejnera
Prekrcano do sada
0 kontejnera
Preostalo za prekrcaj
164 kontejnera
Buxtehude
ETA 21.01.
Transagent
Kontejneri
Ukupno tereta
0 kontejnera
Prekrcano jučer
0 kontejnera
Prekrcano do sada
0 kontejnera
Preostalo za prekrcaj
0 kontejnera
Modulus
ETA 22./23.01.
Jadroagent
Aluminijski ingoti
Ukupno tereta
4130 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
4130 t
Nema brodova u odlasku
Nema brodova u pretovaru
Nema brodova na vezu
Nema usidrenih brodova
Nema brodova u dolasku

Dionica LKPC-R-A

stanje na dan 20.01.2018.:
500,00

Detalji o dioničarima
Dioničar Postotak udjela
Prvo Plinarsko d.o.o. Prvo Plinarsko d.o.o. 24,95%
Societe generale-Splitska Banka d.d./AZ OMF kategorije b - skrbnički račun Splitska Banka d.d. 9,82%
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d./PBZ CO OMF - kategorija b - skrbnički račun Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. 8,22%
Zagrebačka Banka d.d./AZ Profit dobrovoljni mirovinski fond - skrbnički račun Zagrebačka Banka d.d. 6,32%
PBZ d.d. PBZ d.d. 5,22%
Zagrebačka Banka d.d. - skrbnički račun Zagrebačka Banka d.d. 2,67%
PBZ d.d. - skrbnički račun PBZ d.d. 2,29%
Quaestus Nekretnine d.d. u likvidaciji Quaestus Nekretnine d.d. 2,03%
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. - skrbnički račun Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. 1,71%
Hrvatska Poštanska Banka d.d./Fond za financiranje razgradnje NEK - skrbnički račun HPB d.d. 0,77%