Luka Ploče d.d.

Vrata Koridora Vc
N 43°03’ E 17°26’
Dolina Neretve
Jedinstveno okruženje doline rijeke Neretve
Luka u zajednici
Više od 450 djelatnika zajednice pokreće luku

Raspored brodova

Naziv broda vez Vrijeme Agent Vrsta tereta Teret 
Cindy 13
Početak utovara - 12.12. u 07,15 h
Jadroagent
Gredice
Ukupno tereta
10000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
3470 t
Preostalo za prekrcaj
6530 t
Soumaya J 2
Početak utovara - 12.12. u 08,15 h
Capris
Građa
Ukupno tereta
2180 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
564 t
Preostalo za prekrcaj
1616 t
Riza Sonay
Početak istovara - 07.12. u 00,15 h
Jadroagent
Glinica
Ukupno tereta
7502 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
4034 t
Preostalo za prekrcaj
3468 t
Nali 5
Početak utovara - 13.12. u 15,30 h
Jadroagent
Aluminijski hidrat
Ukupno tereta
2500 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
300 t
Preostalo za prekrcaj
2200 t
Oney Z 11-12
Dolazak - 14.12.
Jadroagent
Opasni teret
Ukupno tereta
0 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
0 t
Schokland
ETA 19.12.
Petramarina
Opasni teret
Ukupno tereta
0 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
0 t
Sea Master
ETA 16./17.12.
Capris
Staro željezo
Ukupno tereta
3000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
3000 t
Dione
ETA 06.01.
Jadroagent
Ugljen
Ukupno tereta
75000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
75000 t
Asia Confidence
ETA 01.01.
Jadroagent
Ugljen
Ukupno tereta
75000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
75000 t
Topkapi
ETA 26.12.
Jadroagent
Aluminijski ingoti
Ukupno tereta
9900 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
9900 t
Zhen Hua 7
ETA 23.12.
Jadroagent
Oprema
Ukupno tereta
0 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
0 t
MSC Claudia
ETA 21.12.
MSC
Kontejneri
Ukupno tereta
0 kontejnera
Prekrcano jučer
0 kontejnera
Prekrcano do sada
0 kontejnera
Preostalo za prekrcaj
0 kontejnera
X-Press Shannon
ETA 16.12.
Transagent
Kontejneri
Ukupno tereta
0 kontejnera
Prekrcano jučer
0 kontejnera
Prekrcano do sada
0 kontejnera
Preostalo za prekrcaj
0 kontejnera
Manassa M
ETA 18./19.12.
Petramarina
Soda
Ukupno tereta
3500 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
3500 t
Contship Ivy
ETA 15.12.
MSC
Kontejneri
Ukupno tereta
0 kontejnera
Prekrcano jučer
0 kontejnera
Prekrcano do sada
0 kontejnera
Preostalo za prekrcaj
0 kontejnera
Lambi
ETA 15.12.
Capris
Šećer
Ukupno tereta
30000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
30000 t
Althea
ETA
Petramarina
Čelični koluti
Ukupno tereta
5200 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
5200 t
Nema brodova u odlasku
Nema brodova u pretovaru
Nema brodova na vezu
Nema usidrenih brodova
Nema brodova u dolasku

Dionica LKPC-R-A

stanje na dan 14.12.2018.:
358,00

Detalji o dioničarima
Dioničar Postotak udjela
Prvo Plinarsko d.o.o. Prvo Plinarsko d.o.o. 24,95%
Societe generale-Splitska Banka d.d./AZ OMF kategorije b - skrbnički račun Splitska Banka d.d. 9,82%
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d./PBZ CO OMF - kategorija b - skrbnički račun Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. 8,22%
Zagrebačka Banka d.d./AZ Profit dobrovoljni mirovinski fond - skrbnički račun Zagrebačka Banka d.d. 6,32%
PBZ d.d. PBZ d.d. 5,22%
Zagrebačka Banka d.d. - skrbnički račun Zagrebačka Banka d.d. 2,67%
PBZ d.d. - skrbnički račun PBZ d.d. 2,29%
Quaestus Nekretnine d.d. u likvidaciji Quaestus Nekretnine d.d. 2,03%
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. - skrbnički račun Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. 1,71%
Hrvatska Poštanska Banka d.d./Fond za financiranje razgradnje NEK - skrbnički račun HPB d.d. 0,77%