Luka Ploče d.d.

Vrata Koridora Vc
N 43°03’ E 17°26’
Dolina Neretve
Jedinstveno okruženje doline rijeke Neretve
Luka u zajednici
Više od 450 djelatnika zajednice pokreće luku

Raspored brodova

Naziv broda vez Vrijeme Agent Vrsta tereta Teret 
Sider Alicudi 3
Početak istovara - 22.04. u 07,00 h
Jadroagent
Glinica
Ukupno tereta
7546 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
2217 t
Preostalo za prekrcaj
5329 t
Nagham 6
Početak istovara - 22.04. u 14,20 h
Jadroagent
Gredice
Ukupno tereta
10000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
4598 t
Preostalo za prekrcaj
5402 t
Prt Kaho 12/13
Početak istovara - 21.04. u 16,35 h
Jadroagent
Ugljen
Ukupno tereta
72777 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
67537 t
Preostalo za prekrcaj
5240 t
SDS Green 3
Dolazak - 25.04.
Capris
Staro željezo
Ukupno tereta
3000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
3000 t
E.R.Wellington
ETA 28.04.
MSC
Kontejneri
Ukupno tereta
0 kontejnera
Prekrcano jučer
0 kontejnera
Prekrcano do sada
0 kontejnera
Preostalo za prekrcaj
0 kontejnera
Max Venture
ETA 27.04.
Alianca
Kontejneri
Ukupno tereta
0 kontejnera
Prekrcano jučer
0 kontejnera
Prekrcano do sada
0 kontejnera
Preostalo za prekrcaj
0 kontejnera
Mecit Kaptan
ETA 27.04.
Jadroagent
Betonsko željezo / koluti / šipke
Ukupno tereta
1200 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
1200 t
Krilyon
ETA 27.04.
Petramarina
Brašno
Ukupno tereta
3500 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
3500 t
Cymona Pride
ETA 07.05.
Jadroagent
Ugljen
Ukupno tereta
74000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
74000 t
Abalone
ETA 26./27.04.
Petramarina
Kukuruz
Ukupno tereta
3000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
3000 t
Sahin Kaya
ETA 27.04.
Petramarina
Kukuruz
Ukupno tereta
3000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
3000 t
Reecon Whale
ETA 25.04.
Capris
Kontejneri
Ukupno tereta
0 kontejnera
Prekrcano jučer
0 kontejnera
Prekrcano do sada
0 kontejnera
Preostalo za prekrcaj
0 kontejnera

Dionica LKPC-R-A

stanje na dan 24.04.2017.:
565,00

Detalji o dioničarima
Dioničar Postotak udjela
Prvo Plinarsko d.o.o. Prvo Plinarsko d.o.o. 24,95%
Societe generale-Splitska Banka d.d./AZ OMF kategorije b - skrbnički račun Splitska Banka d.d. 9,82%
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d./PBZ CO OMF - kategorija b - skrbnički račun Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. 8,22%
Zagrebačka Banka d.d./AZ Profit dobrovoljni mirovinski fond - skrbnički račun Zagrebačka Banka d.d. 6,32%
PBZ d.d. PBZ d.d. 5,22%
Zagrebačka Banka d.d. - skrbnički račun Zagrebačka Banka d.d. 2,67%
PBZ d.d. - skrbnički račun PBZ d.d. 2,29%
Quaestus Nekretnine d.d. u likvidaciji Quaestus Nekretnine d.d. 2,03%
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. - skrbnički račun Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. 1,71%
Hrvatska Poštanska Banka d.d./Fond za financiranje razgradnje NEK - skrbnički račun HPB d.d. 0,77%