Luka Ploče d.d.

Vrata Koridora Vc
N 43°03’ E 17°26’
Dolina Neretve
Jedinstveno okruženje doline rijeke Neretve
Luka u zajednici
Više od 450 djelatnika zajednice pokreće luku

Raspored brodova

Naziv broda vez Vrijeme Agent Vrsta tereta Teret 
Grace 3
Početak istovara - 27.09. u 08,15 h
Jadroagent
Glinica
Ukupno tereta
7584 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
5600 t
Preostalo za prekrcaj
1984 t
Western Owendo
ETA 02.10.
Jadroagent
Koks
Ukupno tereta
10000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
10000 t
BBC Ems
ETA 18.10.
Jadroagent
Petrolkoks
Ukupno tereta
14950 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
14950 t
MSC Luna F
ETA 06.10.
MSC
Kontejneri
Ukupno tereta
120 kontejnera
Prekrcano jučer
0 kontejnera
Prekrcano do sada
0 kontejnera
Preostalo za prekrcaj
120 kontejnera
Leo I
ETA 03.10.
Jadroagent
Soda
Ukupno tereta
3000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
3000 t
Bjorg
ETA 02.10.
Alianca
Kontejneri
Ukupno tereta
55 kontejnera
Prekrcano jučer
0 kontejnera
Prekrcano do sada
0 kontejnera
Preostalo za prekrcaj
55 kontejnera
Clipper Triumph
ETA 08.10.
Capris
Šećer
Ukupno tereta
27500 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
27500 t
Hala B
ETA 03.10.
Capris
Sol
Ukupno tereta
7700 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
7700 t
Paraskevi
ETA 07.10.
Jadroagent
Ugljen
Ukupno tereta
72516 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
72516 t
Melia
ETA 06.10.
Jadroagent
Ugljen
Ukupno tereta
72471 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
72471 t

Dionica LKPC-R-A

stanje na dan 29.09.2016.:
582,00

Detalji o dioničarima
Dioničar Postotak udjela
Prvo Plinarsko d.o.o. Prvo Plinarsko d.o.o. 24,95%
Societe generale-Splitska Banka d.d./AZ OMF kategorije b - skrbnički račun Splitska Banka d.d. 9,82%
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d./PBZ CO OMF - kategorija b - skrbnički račun Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. 8,22%
Zagrebačka Banka d.d./AZ Profit dobrovoljni mirovinski fond - skrbnički račun Zagrebačka Banka d.d. 6,32%
PBZ d.d. PBZ d.d. 5,22%
Zagrebačka Banka d.d. - skrbnički račun Zagrebačka Banka d.d. 2,67%
PBZ d.d. - skrbnički račun PBZ d.d. 2,29%
Quaestus Nekretnine d.d. u likvidaciji Quaestus Nekretnine d.d. 2,03%
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. - skrbnički račun Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. 1,71%
Hrvatska Poštanska Banka d.d./Fond za financiranje razgradnje NEK - skrbnički račun HPB d.d. 0,77%