Luka Ploče d.d.

Vrata Koridora Vc
N 43°03’ E 17°26’
Dolina Neretve
Jedinstveno okruženje doline rijeke Neretve
Luka u zajednici
Više od 450 djelatnika zajednice pokreće luku

Raspored brodova

Naziv broda vez Vrijeme Agent Vrsta tereta Teret 
Alesia 11-12
26.10. u 18,30 h
Jadroagent
Antracit
Ukupno tereta
12000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
12000 t
Preostalo za prekrcaj
0 t
Resko 6
Početak istovara - 24.10. u 11,30 h
Petramarina
Soda
Ukupno tereta
10500 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
5148 t
Preostalo za prekrcaj
5352 t
Franbo Progress 13
Dolazak - 26.10. u 22,35 h
Jadroagent
Koks
Ukupno tereta
5000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
5000 t
Green Fast
ETA 28.10.
Alianca
Kontejneri
Ukupno tereta
0 kontejnera
Prekrcano jučer
0 kontejnera
Prekrcano do sada
0 kontejnera
Preostalo za prekrcaj
0 kontejnera
MSC Luna
ETA 28.10.
MSC
Kontejneri
Ukupno tereta
0 kontejnera
Prekrcano jučer
0 kontejnera
Prekrcano do sada
0 kontejnera
Preostalo za prekrcaj
0 kontejnera
Waterway
ETA 29.10.
Jadroagent
Aluminijski fluorid
Ukupno tereta
500 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
500 t
Mehmed Dadajly I
ETA 27.10.
Jadroagent
Petrolkoks
Ukupno tereta
0 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
0 t
Marned
ETA 27.10.
Jadroagent
Glinica
Ukupno tereta
7500 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
7500 t

Dionica LKPC-R-A

stanje na dan 27.10.2016.:
580,00

Detalji o dioničarima
Dioničar Postotak udjela
Prvo Plinarsko d.o.o. Prvo Plinarsko d.o.o. 24,95%
Societe generale-Splitska Banka d.d./AZ OMF kategorije b - skrbnički račun Splitska Banka d.d. 9,82%
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d./PBZ CO OMF - kategorija b - skrbnički račun Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. 8,22%
Zagrebačka Banka d.d./AZ Profit dobrovoljni mirovinski fond - skrbnički račun Zagrebačka Banka d.d. 6,32%
PBZ d.d. PBZ d.d. 5,22%
Zagrebačka Banka d.d. - skrbnički račun Zagrebačka Banka d.d. 2,67%
PBZ d.d. - skrbnički račun PBZ d.d. 2,29%
Quaestus Nekretnine d.d. u likvidaciji Quaestus Nekretnine d.d. 2,03%
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. - skrbnički račun Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. 1,71%
Hrvatska Poštanska Banka d.d./Fond za financiranje razgradnje NEK - skrbnički račun HPB d.d. 0,77%