Luka Ploče d.d.

Vrata Koridora Vc
N 43°03’ E 17°26’
Dolina Neretve
Jedinstveno okruženje doline rijeke Neretve
Luka u zajednici
Više od 450 djelatnika zajednice pokreće luku

Raspored brodova

Naziv broda vez Vrijeme Agent Vrsta tereta Teret 
Sea Explorer 3
Početak istovara - 17.07. u 14,45 h
Capris
Staro željezo
Ukupno tereta
2800 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
900 t
Preostalo za prekrcaj
1900 t
Industrial Song 13
Početak istovara - 14.07. u 14,30 h Kraj istovara - 18.07. u 11,00 h
Jadroagent
Petrolkoks
Ukupno tereta
10053 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
10053 t
Preostalo za prekrcaj
0 t
Baltic Soul ntf-att
Vrijeme sidrenja - 16.07. u 08,00 h
Capris
Dizel
Ukupno tereta
23800 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
23800 t
Contship Ivy
ETA 28.07.
MSC
Kontejneri
Ukupno tereta
0 kontejnera
Prekrcano jučer
0 kontejnera
Prekrcano do sada
0 kontejnera
Preostalo za prekrcaj
0 kontejnera
Maymona
ETA 19.07.
Jadroagent
Glinica
Ukupno tereta
6000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
6000 t
Contship Ivy
ETA 22.07.
MSC
Kontejneri
Ukupno tereta
0 kontejnera
Prekrcano jučer
0 kontejnera
Prekrcano do sada
0 kontejnera
Preostalo za prekrcaj
0 kontejnera
Marmuna
ETA 22.07.
Jadroagent
B-materija
Ukupno tereta
0 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
0 t
Max Venture
ETA 22.07.
Transagent
Kontejneri
Ukupno tereta
0 kontejnera
Prekrcano jučer
0 kontejnera
Prekrcano do sada
0 kontejnera
Preostalo za prekrcaj
0 kontejnera
Annamaria
ETA 21.07.
Jadroagent
B-materija
Ukupno tereta
0 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
0 t
ES Sakura
ETA 29.07.
Jadroagent
Ugljen
Ukupno tereta
69791 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
69791 t
Maria M
ETA 21./22.07.
Petramarina
Staro željezo
Ukupno tereta
3000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
3000 t
Contship Joy
ETA 18.07.
Transagent
Kontejneri
Ukupno tereta
101 kontejnera
Prekrcano jučer
0 kontejnera
Prekrcano do sada
0 kontejnera
Preostalo za prekrcaj
101 kontejnera
Panthera J
ETA 18.07.
Alianca
Vjetrenjače
Ukupno tereta
268 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
268 t
Nema brodova u odlasku
Nema brodova u pretovaru
Nema brodova na vezu
Nema usidrenih brodova
Nema brodova u dolasku

Dionica LKPC-R-A

stanje na dan 17.07.2018.:
428,00

Detalji o dioničarima
Dioničar Postotak udjela
Prvo Plinarsko d.o.o. Prvo Plinarsko d.o.o. 24,95%
Societe generale-Splitska Banka d.d./AZ OMF kategorije b - skrbnički račun Splitska Banka d.d. 9,82%
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d./PBZ CO OMF - kategorija b - skrbnički račun Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. 8,22%
Zagrebačka Banka d.d./AZ Profit dobrovoljni mirovinski fond - skrbnički račun Zagrebačka Banka d.d. 6,32%
PBZ d.d. PBZ d.d. 5,22%
Zagrebačka Banka d.d. - skrbnički račun Zagrebačka Banka d.d. 2,67%
PBZ d.d. - skrbnički račun PBZ d.d. 2,29%
Quaestus Nekretnine d.d. u likvidaciji Quaestus Nekretnine d.d. 2,03%
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. - skrbnički račun Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. 1,71%
Hrvatska Poštanska Banka d.d./Fond za financiranje razgradnje NEK - skrbnički račun HPB d.d. 0,77%