Luka Ploče d.d.

Vrata Koridora Vc
N 43°03’ E 17°26’
Dolina Neretve
Jedinstveno okruženje doline rijeke Neretve
Luka u zajednici
Više od 450 djelatnika zajednice pokreće luku

Raspored brodova

Naziv broda vez Vrijeme Agent Vrsta tereta Teret 
Dilek 2
Početak istovara - 24.03. u 07,15 h
Petramarina
Brašno
Ukupno tereta
2932 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
1868 t
Preostalo za prekrcaj
1064 t
Thorco Lohas 11
Početak istovara - 25.03. u 08,25 h
Jadroagent
Petrolkoks
Ukupno tereta
14300 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
2840 t
Preostalo za prekrcaj
11460 t
Simona 3
Vrijeme sidrenja - 27.03.
Jadroagent
Glinica
Ukupno tereta
5250 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
5250 t
Lady Hayat
ETA 28.03.
Jadroagent
Aluminijski ingoti
Ukupno tereta
5500 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
5500 t
Tongan
ETA 31.03.
MSC
Kontejneri
Ukupno tereta
0 kontejnera
Prekrcano jučer
0 kontejnera
Prekrcano do sada
0 kontejnera
Preostalo za prekrcaj
0 kontejnera
Bow Diamond
ETA 02.-03.04.
Jadroagent
B-materija
Ukupno tereta
0 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
0 t
Max Value
ETA 30.03.
Alianca
Kontejneri
Ukupno tereta
0 kontejnera
Prekrcano jučer
0 kontejnera
Prekrcano do sada
0 kontejnera
Preostalo za prekrcaj
0 kontejnera

Dionica LKPC-R-A

stanje na dan 27.03.2017.:
550,00

Detalji o dioničarima
Dioničar Postotak udjela
Prvo Plinarsko d.o.o. Prvo Plinarsko d.o.o. 24,95%
Societe generale-Splitska Banka d.d./AZ OMF kategorije b - skrbnički račun Splitska Banka d.d. 9,82%
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d./PBZ CO OMF - kategorija b - skrbnički račun Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. 8,22%
Zagrebačka Banka d.d./AZ Profit dobrovoljni mirovinski fond - skrbnički račun Zagrebačka Banka d.d. 6,32%
PBZ d.d. PBZ d.d. 5,22%
Zagrebačka Banka d.d. - skrbnički račun Zagrebačka Banka d.d. 2,67%
PBZ d.d. - skrbnički račun PBZ d.d. 2,29%
Quaestus Nekretnine d.d. u likvidaciji Quaestus Nekretnine d.d. 2,03%
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. - skrbnički račun Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. 1,71%
Hrvatska Poštanska Banka d.d./Fond za financiranje razgradnje NEK - skrbnički račun HPB d.d. 0,77%