Luka Ploče d.d.

Vrata Koridora Vc
N 43°03’ E 17°26’
Dolina Neretve
Jedinstveno okruženje doline rijeke Neretve
Luka u zajednici
Više od 450 djelatnika zajednice pokreće luku

Raspored brodova

Naziv broda vez Vrijeme Agent Vrsta tereta Teret 
Wilson Nanjing 2
Početak istovara - 19.07. u 01,00 h
Jadroagent
Glinica
Ukupno tereta
7500 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
5791 t
Preostalo za prekrcaj
1709 t
Golden Bull 11-13
Početak istovara - 22.07. u 23,10 h
Jadroagent
Ugljen
Ukupno tereta
71790 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
55650 t
Preostalo za prekrcaj
16140 t
Matrix
ETA 28.07.
Jadroagent
Glinica
Ukupno tereta
0 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
0 t
Matrix
ETA 28.07.
Jadroagent
Glinica
Ukupno tereta
0 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
0 t
Bahri Jazin
ETA 31.07.
Jadroagent
Strojevi
Ukupno tereta
0 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
0 t
Union
ETA 28.07.
Capris
Panel ploče
Ukupno tereta
0 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
0 t
Keoyang Nopl
ETA 01.08.
Jadroagent
Ugljen
Ukupno tereta
0 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
0 t
Devon Strait
ETA 27.07.
Alianca
Kontejneri
Ukupno tereta
73 kontejnera
Prekrcano jučer
0 kontejnera
Prekrcano do sada
73 kontejnera
Preostalo za prekrcaj
0 kontejnera
Hanjin Paradip
ETA 31.07.
Jadroagent
Ugljen
Ukupno tereta
0 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
0 t

Dionica LKPC-R-A

stanje na dan 28.07.2016.:
604,00

Detalji o dioničarima
Dioničar Postotak udjela
Prvo Plinarsko d.o.o. Prvo Plinarsko d.o.o. 24,95%
Societe generale-Splitska Banka d.d./AZ OMF kategorije b - skrbnički račun Splitska Banka d.d. 9,82%
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d./PBZ CO OMF - kategorija b - skrbnički račun Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. 8,22%
Zagrebačka Banka d.d./AZ Profit dobrovoljni mirovinski fond - skrbnički račun Zagrebačka Banka d.d. 6,32%
PBZ d.d. PBZ d.d. 5,22%
Zagrebačka Banka d.d. - skrbnički račun Zagrebačka Banka d.d. 2,67%
PBZ d.d. - skrbnički račun PBZ d.d. 2,29%
Quaestus Nekretnine d.d. u likvidaciji Quaestus Nekretnine d.d. 2,03%
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. - skrbnički račun Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. 1,71%
Hrvatska Poštanska Banka d.d./Fond za financiranje razgradnje NEK - skrbnički račun HPB d.d. 0,77%