Luka Ploče d.d.

Vrata Koridora Vc
N 43°03’ E 17°26’
Dolina Neretve
Jedinstveno okruženje doline rijeke Neretve
Luka u zajednici
Više od 450 djelatnika zajednice pokreće luku

Raspored brodova

Naziv broda vez Vrijeme Agent Vrsta tereta Teret 
Ziad Junior 3
Početak istovara - 01.12. u 14,45 h
Capris
Staro željezo
Ukupno tereta
3000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
800 t
Preostalo za prekrcaj
2200 t
Soutwester 6
Početak istovara - 30.11. u 14,40 h
Jadroagent
Glinica
Ukupno tereta
5000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
2800 t
Preostalo za prekrcaj
2200 t
Union 1-2
Početak istovara - 28.11. u 07,40 h Kraj istovara - 01.02. u 12,20 h
Capris
Panel ploče
Ukupno tereta
1818 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
1818 t
Preostalo za prekrcaj
0 t
Sir
ETA 19.12.
Jadroagent
B-materija
Ukupno tereta
31 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
31 t
Sider Joy
ETA 09.12.
Jadroagent
Koks
Ukupno tereta
10000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
10000 t
Ak Pioneer
ETA 08.-09.12.
Petramarina
Kvarc
Ukupno tereta
6000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
6000 t
Praetorius
ETA 09.12.
Capris
Šećer
Ukupno tereta
27500 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
27500 t
Anna
ETA 04.12.
Jadroagent
Glinica
Ukupno tereta
4996 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
4996 t
Bjorg
ETA 03.-04.12.
Alianca
Kontejneri
Ukupno tereta
70 kontejnera
Prekrcano jučer
0 kontejnera
Prekrcano do sada
0 kontejnera
Preostalo za prekrcaj
70 kontejnera
MSC Luna
ETA 08.12.
MSC
Kontejneri
Ukupno tereta
0 kontejnera
Prekrcano jučer
0 kontejnera
Prekrcano do sada
0 kontejnera
Preostalo za prekrcaj
0 kontejnera

Dionica LKPC-R-A

stanje na dan 02.12.2016.:
560,00

Detalji o dioničarima
Dioničar Postotak udjela
Prvo Plinarsko d.o.o. Prvo Plinarsko d.o.o. 24,95%
Societe generale-Splitska Banka d.d./AZ OMF kategorije b - skrbnički račun Splitska Banka d.d. 9,82%
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d./PBZ CO OMF - kategorija b - skrbnički račun Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. 8,22%
Zagrebačka Banka d.d./AZ Profit dobrovoljni mirovinski fond - skrbnički račun Zagrebačka Banka d.d. 6,32%
PBZ d.d. PBZ d.d. 5,22%
Zagrebačka Banka d.d. - skrbnički račun Zagrebačka Banka d.d. 2,67%
PBZ d.d. - skrbnički račun PBZ d.d. 2,29%
Quaestus Nekretnine d.d. u likvidaciji Quaestus Nekretnine d.d. 2,03%
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. - skrbnički račun Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. 1,71%
Hrvatska Poštanska Banka d.d./Fond za financiranje razgradnje NEK - skrbnički račun HPB d.d. 0,77%