Luka Ploče d.d.

Vrata Koridora Vc
N 43°03’ E 17°26’
Dolina Neretve
Jedinstveno okruženje doline rijeke Neretve
Luka u zajednici
Više od 450 djelatnika zajednice pokreće luku

Raspored brodova

Naziv broda vez Vrijeme Agent Vrsta tereta Teret 
X Press Shannon 15
19.02. u 20,30 h
Transagent
Kontejneri
Ukupno tereta
169 kontejnera
Prekrcano jučer
0 kontejnera
Prekrcano do sada
169 kontejnera
Preostalo za prekrcaj
0 kontejnera
Pasha 1
Početak istovara - 19.02. u 15,40 h
Petramarina
Soda
Ukupno tereta
4700 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
12 t
Preostalo za prekrcaj
4688 t
Maymona 3
Početak utovara - 16.02. u 07,20 h
Capris
Staro željezo
Ukupno tereta
3000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
2300 t
Preostalo za prekrcaj
700 t
Maia 11
Početak istovara - 18.02. u 00,15 h
Jadroagent
Ugljen
Ukupno tereta
77002 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
54752 t
Preostalo za prekrcaj
22250 t
Brave Knight 5
Dolazak - 19.02.
Jadroagent
Glinica
Ukupno tereta
5777 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
5777 t
Zagora
ETA 02.03.
MSC
Kontejneri
Ukupno tereta
0 kontejnera
Prekrcano jučer
0 kontejnera
Prekrcano do sada
0 kontejnera
Preostalo za prekrcaj
0 kontejnera
Lady Hayat
ETA 27.02.
Jadroagent
Aluminij
Ukupno tereta
5000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
5000 t
Nba Millet
ETA 26.02.
Capris
Ugljen
Ukupno tereta
19000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
19000 t
Zagora
ETA 23.02.
MSC
Kontejneri
Ukupno tereta
0 kontejnera
Prekrcano jučer
0 kontejnera
Prekrcano do sada
0 kontejnera
Preostalo za prekrcaj
0 kontejnera
Nema brodova u odlasku
Nema brodova u pretovaru
Nema brodova na vezu
Nema usidrenih brodova
Nema brodova u dolasku

Dionica LKPC-R-A

stanje na dan 20.02.2018.:
500,00

Detalji o dioničarima
Dioničar Postotak udjela
Prvo Plinarsko d.o.o. Prvo Plinarsko d.o.o. 24,95%
Societe generale-Splitska Banka d.d./AZ OMF kategorije b - skrbnički račun Splitska Banka d.d. 9,82%
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d./PBZ CO OMF - kategorija b - skrbnički račun Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. 8,22%
Zagrebačka Banka d.d./AZ Profit dobrovoljni mirovinski fond - skrbnički račun Zagrebačka Banka d.d. 6,32%
PBZ d.d. PBZ d.d. 5,22%
Zagrebačka Banka d.d. - skrbnički račun Zagrebačka Banka d.d. 2,67%
PBZ d.d. - skrbnički račun PBZ d.d. 2,29%
Quaestus Nekretnine d.d. u likvidaciji Quaestus Nekretnine d.d. 2,03%
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. - skrbnički račun Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. 1,71%
Hrvatska Poštanska Banka d.d./Fond za financiranje razgradnje NEK - skrbnički račun HPB d.d. 0,77%