Luka Ploče d.d.

Vrata Koridora Vc
N 43°03’ E 17°26’
Dolina Neretve
Jedinstveno okruženje doline rijeke Neretve
Luka u zajednici
Više od 450 djelatnika zajednice pokreće luku

Raspored brodova

Naziv broda vez Vrijeme Agent Vrsta tereta Teret 
Rikke 13
Početak istovara - 12.11. u 10,00 h
Jadroagent
Ugljen
Ukupno tereta
64268 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
20879 t
Preostalo za prekrcaj
43389 t
Twenty Six 2
Početak utovara - 13.11. u 06,30 h
Jadroagent
Aluminijski hidrat
Ukupno tereta
3000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
868 t
Preostalo za prekrcaj
2132 t
Despina V 11
Početak istovara - 13.11. u 07,55 h
Jadroagent
Ugljen
Ukupno tereta
11044 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
11044 t
Maymona 5
Početak istovara - 31.10. u 20,30 h
Jadroagent
Glinica
Ukupno tereta
6061 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
4228 t
Preostalo za prekrcaj
1833 t
Meryem Nejla Ana 6
Početak istovara - 13.11. u 06,30 h
Jadroagent
Aluminijski ingoti
Ukupno tereta
4754 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
1524 t
Preostalo za prekrcaj
3230 t
Wilson Sund 6
Dolazak - 13.11.
Jadroagent
Sirovo željezo
Ukupno tereta
5900 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
5900 t
Claudia
ETA 24.11.
MSC
Kontejneri
Ukupno tereta
0 kontejnera
Prekrcano jučer
0 kontejnera
Prekrcano do sada
0 kontejnera
Preostalo za prekrcaj
0 kontejnera
Sea Scanner
ETA 16./17.11.
Jadroagent
Glinica
Ukupno tereta
6000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
6000 t
Soumaja J
ETA 15.11.
Petramarina
Soda
Ukupno tereta
2500 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
2500 t
Laurus
ETA 14.11.
Capris
Staro željezo
Ukupno tereta
3000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
3000 t
Maria Laura ntf
ETA 15.11.
Jadroagent
Dizel
Ukupno tereta
15800 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
15800 t
Fatima M
ETA 26.11.
Jadroagent
Antracit
Ukupno tereta
4000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
4000 t
Contship Joy
ETA 18./19.11.
Transagent
Kontejneri
Ukupno tereta
0 kontejnera
Prekrcano jučer
0 kontejnera
Prekrcano do sada
0 kontejnera
Preostalo za prekrcaj
0 kontejnera
Lady Jasmine
ETA 14.11.
Petramarina
Soda
Ukupno tereta
3200 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
3200 t
MSC Claudia
ETA 16.11.
MSC
Kontejneri
Ukupno tereta
0 kontejnera
Prekrcano jučer
0 kontejnera
Prekrcano do sada
0 kontejnera
Preostalo za prekrcaj
0 kontejnera
Alpha
ETA 20.11.
Jadroagent
Antracit
Ukupno tereta
4000 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
4000 t
Nord Titan
ETA 19.11.
Jadroagent
Ugljen
Ukupno tereta
72408 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
72408 t
Ganda
ETA 14.11.
Jadroagent
B-materija
Ukupno tereta
0 t
Prekrcano jučer
0 t
Prekrcano do sada
0 t
Preostalo za prekrcaj
0 t
Nema brodova u odlasku
Nema brodova u pretovaru
Nema brodova na vezu
Nema usidrenih brodova
Nema brodova u dolasku

Dionica LKPC-R-A

stanje na dan 13.11.2018.:
350,00

Detalji o dioničarima
Dioničar Postotak udjela
Prvo Plinarsko d.o.o. Prvo Plinarsko d.o.o. 24,95%
Societe generale-Splitska Banka d.d./AZ OMF kategorije b - skrbnički račun Splitska Banka d.d. 9,82%
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d./PBZ CO OMF - kategorija b - skrbnički račun Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. 8,22%
Zagrebačka Banka d.d./AZ Profit dobrovoljni mirovinski fond - skrbnički račun Zagrebačka Banka d.d. 6,32%
PBZ d.d. PBZ d.d. 5,22%
Zagrebačka Banka d.d. - skrbnički račun Zagrebačka Banka d.d. 2,67%
PBZ d.d. - skrbnički račun PBZ d.d. 2,29%
Quaestus Nekretnine d.d. u likvidaciji Quaestus Nekretnine d.d. 2,03%
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. - skrbnički račun Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. 1,71%
Hrvatska Poštanska Banka d.d./Fond za financiranje razgradnje NEK - skrbnički račun HPB d.d. 0,77%