Obavijest o promjenama u glasačkim pravima
1
Obavijest sukladno članku 472. Zakona o tržištu kapitala
Luka Ploče d.d. sa sjedištem u Pločama, Trg kralja Tomislava 21, OIB 51228874907
(dalje u tekstu: Društvo), sukladno odredbama članka 472. Zakona o tržištu kapitala,
obavještava da je dana 14.02.2019. godine zaprimilo obavijesti društva ENERGIJA
NATURALIS d.o.o. za ulaganje i upravljanje, Gospodarska zona 13, Vukovar, OIB:
65900776536 o promjeni u postotku glasačkih prava- prelazak praga glasačkih prava
u smislu odredbe članka 482. Zakona o tržištu kapitala.
Zaprimljenu obavijesti u cijelosti objavljujemo u privitku ove obavijesti.